MOTORPAL

0911 774 294

Akciová spoločnosť MOTORPAL Jihlava je významným výrobcom vstrekovacích zariadení pre naftové motory.

Spoločnosť Finalmont je od roku 1993 jej autorizovaným predajcom pre územie Slovenskej Republiky.

Ponúkame kompletný sortiment výrobkov a.s. Motorpal, rozdelený do nasledovných skupín:

Vstrekovacie súpravy: sú tvorené radovým vstrekovacím čerpadlom a jeho príslušenstvom. Toto sa skladá z regulátoru otáčok, podávacieho čerpadla, spojky, pridávača paliva, pretlakového korektoru a dalších prídavných zariadení. Radové vstrekovacie čerpadlá vyrába Motorpal pre použitie na motoroch cestných a železničných vozidiel, pre lodné motory, pre motory stavebných a poľnohospodárskych strojov, generátorov a tiež pre motory stacionárne.

Vstrekovače: spolu so vstrekovaciou dýzou zaisťujú dokonalé rozprášenie paliva v spaľovacom priestore naftového motoru. Skladajú sa z držiaku a vstrekovacej dýzy. Motorpal vyrába široký sortiment držiakov vstrekovacích dýz bežného prevedenia, dodávaných ako pre motory s priamym, tak i s nepriamym vstrekovaním paliva.

Vstrekovacie dýzy, ktoré sa vyrábajú v dvoch základných typoch:

Zariadenia pre servis: skúšobné zariadenia a servisné náradie umožňujú skúšanie a nastavovanie vstrekovacích systémov s odpovedajúcou presnosťou

Máte otázky?

Informácie o všetkých výrobkoch získate telefonicky, alebo osobne priamo u nás v predajni.

Kontaktujte nás